126) TECHNICKÁ POMOC - 25.12.2021

25.12.2021

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom a kabel v obci Radčice. Jednotka cestou na místo události nalezla mezi obcemi Žďárec u Skutče a Radčice, spadlý strom průměru kmene cca 35 cm, který zasahoval do poloviny jízdní komunikace. Jednotka na místě pomocí motorové pily provedla jeho odstranění a pokračovala k místu události, kdy v obci Radčice nalezla stržený kabel veřejného osvětlení, který zasahoval do celé šíře pozemní komunikace. Na místě již přítomna PČR. Zjištěno, že kabel veřejného osvětlení je bez přívodu el. energie, na místě provedeno jeho smotání mimo pozemní komunikaci a poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Bez zranění.