1) TECHNICKÁ POMOC - 4.1.2021

05.01.2022

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PCE na technickou pomoc v obci Skuteč. Průzkumem zjištěno, že se jedná o uvězněnou osobu ve výtahu.