4) TECHNICKÁ POMOC - 13.1.2022

13.01.2022

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený únik plynu v obci Skuteč, ulice Vítězslava Nováka. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kdy nebylo zjištěno žádného úniku plynu, ale byl cítit zápach připomínající plynový odorizátor, a to nejvíce na protilehlém parkovišti v místech, kde se necházely plastové kontejnery na odpad. Na místě již přítomna Městská policie Skuteč a PČR. Na místo se dále dostavila pohotovostní plynárenská služba, která provedeným měřením a rovněž nezjistila žádného úniku plynu. Jednotka následně ve spolupráci s HZS provedla kontrolu plastového kontejneru, kde nalezla kanystr s blíže neurčenou látkou, z které vycházel předmětný zápach. Na místě proveden úklid a jednotka se vrátila zpět na základnu. Bez zranění. Věc si na místě dále převzala Městská policie Skuteč.