18) TECHNICKÁ POMOC - 17.2.2022

17.02.2022

Jednotka byla vyslána na žádost města Skuteč na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů v obci Skuteč, ulice osady Ležáků, objekt mateřské školky. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že došlo k utržení části střešní krytiny objektu MŠ. Jednotka provedla evakuaci žáků MŠ do tříd v přízemí a následně provedla provizorní opravu střešní krytiny. Na místo zásahu se dostavil zástupce města Skuteč, který byl seznámen s provedením provizorní opravy a byl informován, že je nutné přivolat odbornou firmu pro úplnou opravu krytiny. Poté se jednotka vrátila na základnu.