19) TECHNICKÁ POMOC - 17.2.2022

17.02.2022

 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášenou technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů v obci Skuteč. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že vlivem silného větru byla stržena střecha výtahové Šachty. Jednotka provedla odklizení volných částí oplechování a zatížení lepenkové krytiny. Místo bylo předáno MP Skuteč a správci budovi. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.