21) TECHNICKÁ POMOC (NZO) - 24.2.2022

24.02.2022

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na záchranu osob v obci Mrákotín (AED). Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o pomoc při resuscitaci pacienta. Na místě se již nacházela PČR a ZZS. Jednotka na místě pomáhala při resuscitaci pacienta.