96) ÚNIK ROPNÝCH PRODUKTŮ - 25.11.2022

25.11.2022

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášenou technickou pomoc do obce Lažany. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k úniku provozních náplní nezjištěného vozidla, kdy olejová skvrna průměru cca 30 cm a délky cca 200 metrů se nacházela v třetině jízdního pruhu v obci Lažany, směr Předhradí. Jednotka pomocí sorbentu provedla zásyp, následně sorbent a vozovku zametla a poté se vrátila na základnu.