97) POŽÁR - 28.11.2022

28.11.2022

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený požár - létající jiskry z komínového tělesa rodinného domu. Po příjezdu na místo určení průzkumem potvrzeny létající žhavé jiskry z komínového tělesa domu. Kamna byla plná žhavého, proto jednotka provedla jejich vybrání, dále provedla přirozené odvětrání prostor a následně pomocí jednoho dílu nastavovacího žebříku přes střešní vikýř vylezla na střechu, kde provedla sražení žhavého popela a vyčištění komínového tělesa. Poté se jednotka po domluvě s velitelem zásahu vrátila na základnu.