Požár - 24.12.2009

24.12.2009

Jednotka SDH Skuteč byla vyslána 24.12. na žádost KOPIS HZS Pardubického kraje na ohlášený požár sklepních prostor rodinného domu v obci Radčice. Jednotka vyjížděla s oběma zásahovými vozidli a na místo události dorazila jako první. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno zakouření celých sklepních prostor a zahoření hořlavých materiálů v prostoru kotelny. Jednotka provedla vynešení doutnajících hořlavých materiálu ze sklepních prostor a následné odvětrání pomocí přetlakového ventilátoru Papin. Po celou dobu jednotka zasahovala v dýchací technice. Poté se jednotka vrátila na základnu.

Technika: CAS 24 T 815 Terrno, CAS 32 T 815
Počet hasičů: 8
Další jednotky: HZS Hlinsko