O pohára starosty města Skutče, Memoriál Honzíka Kreminy - 24.4.2010

24.04.2010

V sobotu dne 24.4.2010 se konala tradiční soutěž mladých hasičů ve Skutči - "O pohár starosty města Skuteč, Memoriál Honzíka Kreminy". Soutěže se zúčastnili tato družstva,
kategorie mladší:
1. SDH Zderaz
2. ČHJ Hlinsko I.
3. SDH Štěpánov
4. SDH Slatiňany I.
5. SDH Skuteč
6. ČHJ Hlinsko II.
7. SDH Pokřikov
8. SDH Lukavice
9. SDH Jarošov
10. SDH Chacholice
11. ČHJ Podlažice
12. SDH Slatiňany II.

kategorie starší:
1. ČHJ Hlinsko I.
2. SDH Skuteč
3. SDH Stolany
4. SDH Chacholice
5. ČHJ Hlinsko II.
6. SDH Zderaz
7. SDH Lukavice
8. SDH Jarošov
9. SDH Slatiňany
10. SDH Pokřikov.

Dle programu soutěže příjezd a prezentace družstev měla probíhat od 7,30 do 8,00. Bohužel se to v tomto časovém limitu nestihlo tak bylo slavnostní zahájení přesunuto z 8,15 na 8,40. Soutěž byla zahájena pod velením Velitele soutěže panem Jiřím Kubáskem, na úvod řekl i pár slov místostarosta města Skutče pan Pavel Bezděk a poslankyně parlamentu České republiky Ludmila Navrátilová. Samotná soutěž vypukla v 9,00 a to štafetou CTIF. Štafeta začala prvními pokusy mladších a po nich následovali první pokusy starších. Poté družstva nastoupili k druhým pokusům, nejprve zase mladší žáci a poté starší. Nejlépe si ve štafetě CTIF vedlo ČHJ Hlinsko II. s časem 1,38,97 min. v mladších a ve starších domácí Skuteč s časem 1,21,61 min.. První disciplína skončila v 11,00, poté byla vyhlášena pauza na oběd. V 11,30 přišla na řadu královská disciplína - požární útok. Bohužel kvůli nepřízni počasí v minulých týdnech byla zkrácena jen na jeden pokus, protože se běhalo pouze na jedno plato. První šli mladší, kde kralovalo družstvo SDH Zderaz s časem 18,83 sekundy. Ve starších předvedli nejlepší útok z ČHJ Hlinska II. s časem 20:83. Soutěž byla ukončena 15,00 slavnostním nástupem a předáním cen.

Stupně vítězů,
mladší:
1. SDH Zderaz
2. ČHJ Hlinsko II.
3. SDH Lukavice
starší:
1. ČHJ Hlinsko II.
2. SDH Skuteč
3. SDH Chacholice

Vítězové memoriálu Honzíka Kreminy:
mladší - SDH Zderaz
starší - ČHJ Hlinsko II.

Kompletní výsledky neleznete v pravém sloupci v příloze.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem zúčastněným za jejich účast a předvedené výkony. Doufáme, že se jim na soutěži ve Skutči líbilo a příští rok nás navštíví znovu. Také bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za jejich práci na pořádání této soutěže.

Soubory

Kompletní výsledky soutěže