Technická pomoc - 21.6.2011

21.06.2011

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PCE na ohlášené spadlé stromy u obce luže. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že vlivem větrné smršti došlo k pádu cca 20 stromů na pozemní komunikaci Luže - Štěpánov. Jednotka provedla ve spolupráci JSDH Luže a Chrast pomocí motorových pil odstranění stromů z pozemních komunikací. Po odstranění stromů se jednotka vrátila na základnu. Při zásahu nedošlo ke zranění zasahujících členů.
Technika:
          CAS 24 T 815 Terrno
Další jednotky: SDH Luže
                            SDH Chrast
Počet hasičů:   6
Fotografie z výjezdu