O pohár starosty města Skutče, Memoriál Honzíka Kreminy - 21.4.2012

21.04.2012

V sobotu dne 21. 4. 2012 se konala tradiční soutěž mladých hasičů ve Skutči - "O pohár starosty města Skuteč, Memoriál Honzíka Kreminy".

Soutěže se zúčastnila tato družstva,
kategorie mladší:
1. Štěpánov
2. Klešice
3. Štěpánov
4. Lukavice
5. Hlinsko
6. Lukavice
7. Podlažice
8. Skuteč
9. Hlinsko
10. Skuteč
11. Podlažice
12. Slepotice
13. Zderaz
14. Bojanov

kategorie starší:
1. Zderaz
2. Lukavice
3. Hlinsko
4. Přikrakov
5. Bojanov
6. Stolany
7. Slepotice
8. Klešice
9. Štěpánov

Letošní ročník byl poznamenán noční dešťovou přeháňkou, proto byla menší účast družstev než v loňském ročníku. Soutěž začínala prezencí družstev, která byla ukončena po 8. hodině. Poté proběhl slavnostní nástup a krátká porada vedoucích. Potom už nic nebránilo tomu, aby samotná soutěž započala. První probíhala disciplína požárních dvojic, kam nastoupili prvně družstva starších. Zde se nejlépe vedlo družstvům ze Slepotic, Lukavice a Zderazi. Po ukončení štafet družstva přešla na požární útok, a na štafetu se postavili družstva z kategorie mladší žáci. V mladších se nejlépe vedlo družstvům ze Slepotic, Zderazi a Štěpánova. Domácí družstva se umístila ve štafetě na 6. a 12. místě. Při štafetě mladších již probíhaly první pokusy útoku starších. V prvních pokusech si nejlépe vedly družstva ze Zderaze, Slepotic a Lukavice. Pak následovaly první pokusy mladších, zde nejlépe dopadly Slepotice, Hlinsko a Štěpánov.
Po obědě proběhla krátká porada vedoucích a ke svým druhým pokusům nastoupila kategorie starších. Po druhých pokusech došlo na útoku k drobné změně pořadí a v této disciplíně se umístila družstva takto - Zderaz, Slepotice, Klešice. Jako poslední proběhly druhé pokusy mladších. I v mladších došlo ke změně na třetím místě a konečné umístění v útocích kategorie mladších dopadlo takto - Slepotice, Hlinsko a Zderaz. Po ukončení útoku už nebránilo nic k vyhlášení vítězů.

Stupně vítězů,
mladší:
1. SDH Slepotice
2. SDH Zderaz
3. ČHJ Hlinsko I.
starší:
1. SDH Slepotice
2. SDH Zderaz
3. SDH Klešice

Vítězové memoriálu Honzíka Kreminy:
mladší - SDH Slepotice
starší - SDH Zderaz

Naše družstva skončila na 4. a 11. místě.

Kompletní výsledky naleznete v pravém sloupci v příloze.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem zúčastněným za jejich účast a předvedené výkony. Doufáme, že se jim na soutěži ve Skutči líbilo a příští rok nás navštíví znovu. Také bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za jejich práci na pořádání této soutěže.


Fotogalerie

Soubory

Výsledky