Požár - 4.6.2012

04.06.2012

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PCE na požár nízké budovy do obce Předhradí. Těsně před příjezdem na místo události bylo jednotce oznámeno, že se jedná o planný poplach. Po příjezdu na místo provedla jednotka průzkum míst, kde hlásilo EPS čidlo požár. EPS zachytil kouř při smažení vajíček v jednom pokoji v domě. Jednotka poučila obyvatele domu a po domluvě s velitelem zásahu se vrátila zpět na základnu.Technika: CAS24 T815 Terrno
Počet hasičů: 5
Další jednotky: HZS PS Hlinsko