TECHNICKÁ POMOC - 31.7.2015

31.07.2015

Jednotka byla vyslána k likvidaci obtížného hmyzu do chatové oblasti u obce Zhoř. Po příjezdu na místo události  byl proveden průzkum, kdy bylo zjištěno, že se jedná o obtížný hmyz, který ohrožuje obyvatele chatky. Jednotka za pomoci žebříku a jistících prvků odstranila sršní hnízdo z podstřechy chatky a vrátila se zpět na základnu. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících členů ani civilních osob.


Technika: CAS24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5