POŽÁR - 5.8.2015

05.08.2015

Na žádost KOPIS Pce vyjela jednotka SDH Skuteč oběma zásahovými vozidly k požáru osobního automobilu do obce Přibylov. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár OA Škoda Fabia, kdy hoří jeho motorový prostor. Ve vozidle se nenacházely žádné osoby. Dále bylo zjištěno, že se požár začíná šířit na porost za krajnicí pozemní komunikace.  Jednotkou byly započaty hasební práce pomocí dvou útočných proudů ( vysokotlaký proud, proud "C"), kdy bylo vozidlo uhašeno a zabráněno dalšímu šíření požáru. Poté se jednotka vrátila na základnu. Při požáru nedošlo ke zranění hasičů ani civilních osob.


Technika: CAS24 T815 Terrno, CAS32 T815

Počet hasičů: 8

Další jednotky: HZS PS Hlinsko