TECHNICKÁ POMOC - 4.11.2015

04.11.2015

Jednotka vyjela na žádost KOPIS PCE do obce Lešany k provedení technické pomoci odchytu krav. Po příjezdu na místo se jednotka spojila s velitelem zásahu HZS PS Hlinsko a následně plnila úkoly dle jeho pokynů. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že ze ZD Pokřikov uteklo 7 krav. Jednotka SDH Skuteč se společně s ostatními JPO a s pracovníky ZD podílela na rojnici, kterou byly krávy hnány ve směru na obec Pokřikov.Při zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů ani civilních osob. Nevznikla žádná škoda na majetku.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 6

Další jednotky: HZS PS Hlinsko, JSDH Krouna