4) POŽÁR - 6.2.2016

06.02.2016

Jednotka vyjela na žádost OPIS HZS PAK na požár lesního, polního porostu u obce Kutřín. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že cca 120m od komunikace se nachází žhavé požářiště, které se vlivem silného větru šíří do okolí. Jednotka za pomocí jednoho C proudu ohnisko uhasila a po domluvě s operačním důstojníkem se jednotka vrátila na základnu.

Během výjezdu nedošlo ke zranění civilních osob ani zasahujících hasičů.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 7