36) TECHNICKÁ POMOC - 3.9.2016

03.09.2016

  Jednotka vyjela na likvidaci roje vos, který vlétl do stodoly náležející k obytné části rodinného domu a usadil se mezi balíky sena, v průchodu k hospodářskému zvířectvu, čímž bylo znemožněno majiteli vstupu k hospodářským zvířatům. Jednotka na místě po provedeném průzkumu provedla rozebrání balíků sena, pomocí hasicího přístroje CO2 a spreje Hasičák likvidaci roje a následnou kontrolu. Poté se vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5