43) POŽÁR - 4.10.2016

04.10.2016

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS Pce na ohlášený požár kotelny rodinného domu v obci Lažany. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v prostorách kotelny RD došlo při přikládání paliva do kotle ze strany majitele, k vznícení hořlavých látek uskladněných v bezprostřední blízkosti kotle a zakouření prostor kotelny. Na místě se v době příjezdu jednotky nacházela MP Skuteč, která zajistila objekt a započala ruční hasební práce. Jednotka na místě za užití vysokotlakého proudu provedla lokalizační práce, odvětrání prostor pomocí přetlakového ventilátoru a likvidaci požáru. Majitel objektu, který se nadýchal kouře při hašení vzniklého požáru byl předán ZZS posádce Skuteč. Poté se jednotka vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno, CAS 32 T815

Počet hasičů: 7

Další jednotky: HZS PS Hlinsko, SDH Luže