52) PLANÝ POPLACH - 22.11.2016

22.11.2016

Na žádost KOPIS PCE vyjela jednotka SDH Skuteč na EPS signalizací ohlášený požár v areálu Domova na hradě Rychmburk, Předhradí. Po příjezdu na místo byl jednotkou proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že signalizace EPS byla spuštěna v jednom z pokojů z důvodu špatného odvětrávání par při vaření a že nedošlo k žádnému požáru. Následně se jednotka po dohodě s velitelem zásahu vrátila na základnu. Při zásahu nedošlo k žádné škodě na majetku ani k újmě na zdraví civilních osob či zasahujících hasičů

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko