54) TECHNICKÁ POMOC - 11.12.2016

11.12.2016

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS PCE na odstranění spadlého stromu na pozemní komunikaci mezi obcemi Přibylov a Skutíčko. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn spadlý strom průmětu kmene cca 30 cm přes celou šíři pozemní komunikace. Jednotka pomocí motorové pily odstranila spadlý strom z pozemní komunikace a provedla úklid komunikace. Poté se vrátila na základnu. Během zásahu nedošlo ke zranění žádného člena jednotky.

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 6