55) POŽÁR - 30.8.2017

30.08.2017

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Pce k lesnímu požáru v k.o. Skuteč ( les Horky, Andrusiův lom ). Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno zahoření plochy cca 1x1 m u ohniště - toto částečně zahašeno oznamovatelem. Z důvodu špatné přístupnosti k místu - CAS cca 100 m od ohniska - byl vytvořen 1x útočný proud. Jednotka provedla hasební práce ohniska požáru i okolí - zamezení dalšího šíření pomocí kopáčů. 

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko