60) POŽÁR - 13.9.2017

13.09.2017

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár mezi obce Perálec a Hluboká. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o zahoření kořenů stromu od táboráku. Požár byl již před příjezdem jednotky uhašen oznamovatelem. Jednotka provedla důkladné prolití zeminy kolem stromu vysokotlakým proudem a po domluvě s velitelem zásahu se vrátila na základnu. Při zásahu nedošlo ke zranění hasičů ani civilních osob.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 6

Další jednotky: HZS PS Hlinsko, JSDH Luže