Výjezdová jednotka - události

Články

25) POMOC OBCI - 27.3.2020

28.03.2020

Jednotka vyjela na žádost města Skuteč na pomoc s dezinfekcí veřejných prostranství ve městě Skuteč. ...

24) TECHNICKÁ POMOC - 27.3.2020

27.03.2020

Jednotka vyjela k úniku PHM na Palackého náměstí v obci Skuteč. Průzkumem zjištěno, že se jedná o olejovou skvrnu v délce cca 500 metrů. Jednotka část olejové skvrny zasypala pomocí sorbentu a zbylou část kamenným pr...

23) POMOC OBCI - 25.3.2020

25.03.2020

Jednotka vyjela na žádost města Skuteč na pomoc s dezinfekcí veřejných prostranství ve městě a v obcích spadajících pod kú Skuteč. ...

22) POMOC OBCI - 23.3.2020

23.03.2020

Jednotka vyjela na žádost města Skuteč na pomoc s distribucí ochranných roušek pro obyvatele města Skuteč a obcí v kú Skuteč. ...

21) POMOC OBCI - 22.3.2020

22.03.2020

Jednotka na žádost MěÚ Skuteč provedla rozvoz ochranných roušek ve městě Skuteč a obcích spadajících do kú Skuteč....

20) POMOC OBCI - 20.3.2020

20.03.2020

Jednotka na žádost města Skuteč vyjela pomáhat s distribucí roušek občanům města a obcím spadajícím do kú Skuteč....

19) TECHNICKÁ POMOC - 16.3.2020

17.03.2020

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů k obci Doly. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že vlivem silného větru došlo k pádu stromu o průměru kmene cca 30 cm na betonov&...

18) TECHNICKÁ POMOC - 16.3.2020

16.03.2020

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na technickou pomoc, odstranění stromů u obce Lhota u Skutče. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o tři spadlé stromy přes celou komunikaci (průměr kmenů cca 20...

17) TECHNICKÁ POMOC - 12.3.2020

12.03.2020

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů v obci Skuteč. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná spadlou větev, která zasahovala do půlky komunikace. Členové jedno...

16) POŽÁR - 9.3.2020

09.03.2020

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Pce na požár chaty v obci Česká Rybná. Po příjezdu k události na místě již JSDH Proseč a JSDH Krouna. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka prováděla hasební práce v dýchací...