Výjezdová jednotka - události

Články

5) POŽÁR - 28.1.2020

28.01.2020

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár nízké budovy do obce Předhradí. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár komínového tělesa v oblasti vymetacího otvoru....

4) POŽÁR - 23.1.2020

24.01.2020

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár v obci Skuteč. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár elektroinstalačního rozvaděče, který byl již uhašen majitelem bytu. Jednotka vyčkala...

3) TECHNICKÁ POMOC - 21.1.2020

22.01.2020

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na technickou pomoc - otevření uzavřených prostor v obci Přibylov. Po příjezdu na místo události a za asistence PČR, byla použita sada na nouzové otevírání dvěří a plastových o...

2) POMOC SLOŽKÁM IZS - 21.1.2020

21.01.2020

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na technickou pomoc, pomoc složkám IZS v obci Skuteč. Po příjezdu na místo události jednotka pomohla posádce zdravotnické záchranné služby s transportem pacienta ve vakuové matraci do sanitn...

1) DOPRAVNÍ NEHODA - 18.1.2020

18.01.2020

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Pce k dopravní nehodě na křižovatku mezi obcemi Miřetín a Lešany. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na komunikaci došlo k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla,...

STATISTIKY 2019

01.01.2020

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Skuteč patří do kategorie JPO II/1. Jedná se o jednotku požární ochrany, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenčeném početním stavu (1+3). Při vyhlášení poplachu musí jedno...

76) POŽÁR - 28.12.2019

28.12.2019

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár kůlny do obce Holetín. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že je požár již lokalizován a likvidován družstvem HZS PS Hlinsko. Jednotka po dohodě s velitelem zásahu n...

75) POŽÁR - 22.12.2019

23.12.2019

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS PAK na ohlášený požár OA v obci Skuteč. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k požáru motorového pohonu stěračů v motorovém prostoru ...

74) DOPRAVNÍ NEHODA - 18.12.2019

19.12.2019

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Pce k dopravní nehodě se zraněním mezi obcemi Perálec a Kutřín. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno,že došlo k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, kdy vozid...

73) POŽÁR - 18.12.2019

18.12.2019

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený požár přístavku RD v obci Chrast. Po příjezdu na místo určení a po dohodě s velitelem zásahu jednotka prováděla doplňování vody do zasahující C...