Výjezdová jednotka - události

Články

Technická pomoc - 24.5.2010

24.05.2010

Jednotka vyjela na veliteli jednotky ohlášený zatopený sklepní prostor a garáž řadového domu ve Skutči. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěna zatopená garáž domu do výšky cca. 10 cm, kdy hrozilo zaplavení dalších prostor. Jednotka pomoci kalového čerpadla provedla odčerpání vody a zprovoz...

Požár - 24.5.2010

24.05.2010

Jednotka SDH Skuteč vyjela na požár v obci Mrákotín. Přijela na místo jako první. Byl proveden průzkum a zjištěn požár vnitřních prostor plechového přístřešku Na likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud. 3 členové použili vzduchové dýchací přístroje. Jednotka SDH Skuteč vyjela s druhým z...

Technická pomoc - 17.5.2010

17.05.2010

Jednotka vyjela na kondiční jízdy, přičemž v ulici Boženy Němcové ve Skutči, pod místním hřbitovem byla zastavena oznamovatelem s žádostí o pomoc s vytažením shora zmíněného NA, které zapadlo na místní komunikaci. Průzkumem zjištěno, že vozidlo sjelo svoji pravou částí z místní zpevněné komunikace n...

Dopravní nehoda - 13.5.2010

13.05.2010

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PCE na ohlášenou havárii osobního automobilu mezi obcemi Skuteč a Přibylov.Při příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že havarované vozidlo se nachází v levém silničním příkopu, je převráceno na střechu a jeho osádka se nachází již mimo vozidlo. Jednotka p...

Planý poplach - 30.4.2010

30.04.2010

Jednotka vyjela na žádost Městské policie Skuteč k prověrce oznámení velikého ohně v prostoru zahrádkářské  kolonie  Přibylov. Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o pálení čarodějnic, které bylo pod dozorem místních občanů obce Přibylov. Přítomni na místě poučeni a jednotka...

Technická pomoc - 17.4.2010

18.04.2010

Jednotka SDH Skuteč vyjela 17.4. ve 23,45 na žádost KOPIS HZS PCE na ohlášenou havárii osobního automobilu v obci Lažany, které sjelo do prostoru místního bývalého koupaliště. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že vozidlo se skutečně nachází v samotném prostoru bývalého koupališt...

Požár - 13.4.2010

13.04.2010

Jednotka vyjela po půl páté hodině raní na žádost KOPIS HZS PCE na ohlášený požár lokomotivy na nádraží ČD v obci Žďárec u Skutče. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že požár byl již uhašen zaměstnanci ČD. Po předání místa zásahu HZS PS Hlinsko se vrátila jednotka na základnu. Při zás...

Požár - 8.4.2010

08.04.2010

Hasiči Skuteč vyjeli 8.4.2010 oběma vozidly, CAS 24 a CAS 32, na žádost KOPIS HZS Pardubického kraje na požár nízkých křovin u obce Žďárec u Skutče. Při příjezdu na místo určení byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn požár nízkých porostů a louky o větším rozsahu. Na likvidaci požářiště byl použit ...

Požár - 4.4.2010

04.04.2010

Jednotka vyjela dne 4.4.2010 v 17,44 oběma vozidly, CAS 24 a CAS 32, na pokyn KOPIS HZS Pardubice na ohlášený požár kotelny v obci Žďárec u Skutče. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár prostoru kotelny, který byl před příjezdem jednotky zlikvidován majitelem. Zároveň jednotka za...

Technická pomoc - 2.4.2010

02.04.2010

Dne 2.4.2010 vyjížděla jednotka ve 14,03 na žádost KOPIS HZS PCE na spadlý strom na obchvatové komunikace ve Skutči, u odbočky na lom Litická. Po příjezdu byl proveden průzkum, jednalo se o zlomenou část stromu pod tíhou sněhu, která zasahovala přes jeden jízdní pruh obchvatové komunikace....