Výjezdová jednotka - události

Články

46) DOPRAVNÍ NEHODA - 18.7.2018

18.07.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na dopravní nehodu mezi obce Skuteč a Přibylov. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, který se nacházel mimo pozemn&i...

45) POŽÁR - 16.7.2018

16.07.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár pole do obce Rosice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár polního porostu, který vznikl od lisu o rozloze cca 200m x 300m. Po uhašení a po ...

44) POŽÁR - 15.7.2018

15.07.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár dopravního prostředku mezi obce Skuteč a Štěpánov. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření kombajnu. Jednotka pomocí jednoho hadicového...

43) POŽÁR - 14.7.2018

14.07.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár polního porostu do obce Luže. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár příkopu u řeky, který byl již lokalizován. Jednotka na...

42) POMOC SLOŽKÁM IZS - 13.7.2018

13.07.2018

Jednotka byla vyslána na žádost KOPI HZS PCE na technickou pomoc do obce Proseč, kde byl nahlášen úraz osoby při koupání na zatopeném lomu. Po příjezdu na místo určení, bylo průzkumem zjištěno, že pacient je již v p&...

41) POŽÁR - 13.7.2018

13.07.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár dopravních prostředků do obce Prosetín. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár kola autobusu. Požár byl v době příjezdu již uhašen m&i...

40) TECHNICKÁ POMOC - 9.7.2018

09.07.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na technickou pomoc - likvidaci obtížného hmyzu v obci Skuteč. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o hnízdo Sršně, které bylo nalezeno u vstupu do kostela. Jednot...

39) TECHNICKÁ POMOC - 7.7.2018

09.07.2018

Jednotka z předochozího výjezdu pokračovala na žádost KOPIS HZS PAK k další technické pomoci do obce Prosetín. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o bodavý hmyz, který se usí...

38) TECHNICKÁ POMOC - 7.7.2018

07.07.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů v obci Skuteč. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o rozsypané sklo na komunikaci. Jednotka vozovku uklidila. Při podá...

37) POŽÁR - 4.7.2018

04.07.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár lesa v obci Smrček. Po příjezdu na místo události a po dohodě s velitelem zásahu prováděla kyvadlovou dopravu vody. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.   Technika: CAS...